Egyéb megújuló energia
Megújuló energia kép

A Mannvit Engineering a megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések, az energiahatékonyság növelését és a klímaváltozás hatásainak csökkentését célzó törekvések elkötelezettje.  Az 1963-as alapítása óta, a Mannvit több, mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik a geotermikus energia hasznosítás, a vízenergia hasznosítás, a geotermikus távfűtő rendszerek, illetve a klímaváltozás visszafordítását célzó számos más területen.

A Mannvit értékei és tapasztalata szorosan Izlandhoz kötődik, amely a világ egyik legkevésbé szennyezett országa.  Habár tény, hogy a közel 300 ezer lakos energiaellátását könnyebb biztosítani, mint 300 millióét, mint például az Egyesült Államokban, ráadásul egyéb természetes erőforrás híján, Izland kénytelen volt kifejleszteni ezeket az erőforrásokat. Ezen tények talán rácáfolnak az ország, a környezet minősége és fenntarthatósága iránti egyre növekvő elkötelezettségére. Bárhogy is jutott idáig az ország, az tény, hogy Izland jelenleg vezető szerepet tölt be a megújuló energia hasznosítása terén és bőven van mit tanítson a világ többi részének. Izland viszonylag az ismeretlenségből hirtelen vált nemzetközileg kiemelkedővé a megújuló energiával kapcsolatos technológiák terén és mára készen áll arra, hogy exportálja ezt know-how-t az egész világra kiterjedően..

Jelenleg a megújuló energiaforrások az ország elektromos energiaigényének 72%-át, fűtési igényének pedig geotermikus távfűtésen keresztül majdnem 100%-át fedezik. Izland ezen igények kielégítésére két fő megújuló energiaforrást használ, a geotermális energiát és a vízenergiát, és a Mannvit a ’70-es évek óta vezető szerepet töltött be majdnem az összes ilyen irányú fejlesztésben.

A Mannvit széleskörben kínál szolgáltatásokat a megújuló és az alternatív energiával kapcsolatos tanácsadás és mérnöki feladatok, illetve a klímaváltozás hatásait csökkentő beruházások területén a környezetbarát biogáz és bioüzemanyag üzemek tervezésétől és megvalósításától kezdve az energiaátviteli, talaj komposztálási, CO2 megkötési és csökkentési, szén újrahasznosítási megoldásokon át a kombinált erőművekig.  Cégünk több szakterületet átölelő, évtizedes tapasztattal biztosítja projektjeinek sikerét az ügyfelei számára.

Szakterületek:
 • Geotermális erőművek
 • Geotermális távfűtés
 • Kombinált hőerőművek (CHP)
 • Vízerőművek
 • Biogáz és bioüzemanyagok
 • Depónia gáz
 • Szén újrahasznosítás/Széndioxidból származó metanol
 • CO2 elnyeletés
 • Hulladékgazdálkodás
 • Komposztálás
 • CO2 csökkentés
 • Energia átvitel
 • Izlandi mélyfúrási projekt
 • Zöld adatközpontok
Szolgáltatások:
 • Mérnöki szolgáltatások
 • Fejlesztés
 • Kutatás
 • Tervezés és stratégia
 • Megvalósíthatósági tanulmányok
 • Környezeti hatástanulmányok
 • Informatikai szolgáltatások
 • Projekt és kivitelezés menedzsment
 • EPCM (Mérnöki tervezés, beszerzés és kivitelezés lebonyolítás)
 • Átvilágítás
 • Beszerzés

További információ:

 Árni Magnússon_min

Árni Magnússon

A Mannvit Kft. ügyvezető igazgatója

Email küldése