Épületek tervezése

A cég 1963-as alapítása óta az épületekkel kapcsolatos tervezési, kivitelezési és üzemeltetési szolgáltatások adják a Mannvit működésének a gerincét. Jól képzett és gyakorlott szakembergárdával állunk ügyfeleink rendelkezésére. Tanácsadói szolgáltatásokat kínálunk az előzetes tanulmányok készítése, az épülettervezés, a kivitelezés, a műszaki ellenőrzés és a karbantartás területein. A Mannvit már szinte minden típusú épület létesítésénél nyújtott tanácsadói szolgáltatást, a hazai lakóparkoknál, iskoláknál, szállodáknál, sportcentrumoknál, irodaházaknál, gyáraknál, kórházaknál és egészségközpontoknál. 

2007-ben cégünk részt vett több mint 300 000 m2 iroda, raktár és kirakathomlokzat létesítésében, köztük a Reykjavík kikötője mellett 2009-ben nyíló Koncert- és Konferencia Központ, a Reykjavíki Egyetem új épületegyüttese valamint Reykjavíkban és Izland egyéb területein létesített számos irodaház létesítésében.

A Mannvit szakemberei minden szükséges tudással rendelkeznek, hogy bármekkora léptékű projektnél megoldjanak olyan feladatokat, mint például a tanulmánytervek készítése, épületek vagy más műtárgyak szerkezeti tervezése; fűtési-, szelőzési-, hűtési-, elektromos- és vezérlő rendszerek tervezése; tűzvédelmi tervek kidolgozása valamint különleges akusztikai megoldások tervezése.

Új épületek
Egy új épület tervezése több fázisra bontható, úgymint követelmény- és szükségletelemzés, költségbecslés, tanulmányterv készítés, kiviteli tervek készítése, tendereztetés, kivitelező kiválasztása és tanácsadás a kivitelezés folyamán. Költségbecslések készítéséhez a Mannvit szakemberei a cég saját fejlesztésű naprakész árkatalógus adatbázisát használják, ami szolgáltatások és anyagok széles spektrumát fedi le, illetve több ezer díj és anyag egységárat tartalmaz.Minden építési létesítménynek igen fontos részét képezi a teherhordó szerkezetek erőtani számítása illetve tervezése, és gyakran kihatással vannak a megvalósult beruházás minőségére és költséghatékonyságára. Ezen túlmenően, még a teherhordó szerkezetek elrendezése és a kivitelezés során beépített anyagok – melyeknek mind teherbírás mind pedig merevség szempontjából ellenállónak kell lenni az épület tervezett élettartama alatt fellépő külső és belső hatásokkal szemben egyaránt – nagymértékben befolyásolják az épület élettartamát. Ezek a szempontok – teherhordó szerkezetek elrendezése, tervezése, anyag választása – mind együttesen határozzák meg egy épület létesítésének és későbbi üzemeltetésének sikerességét.

Karbantartás és felújítás
Egy épület sikeres karbantartása vagy felújítása nagy tapasztalatot valamint alapos tervezést és kivitelezést követel. Annak következményeképp, hogy különféle tényezőket kell egyidejűleg számításba venni az ilyen típusú projektek gyakran bonyolultak és olyan részfeladatokból állhatnak, mint követelmény- és szükségletelemzés, a karbantartási feladat mélységének és módjának elemzése, a tervezett munkák ütemezése, tender dokumentumok és műszaki specifikációk előkészítése, költségbecslések és tanácsadás a kivitelező kiválasztásánál. Ilyen típusú beruházásoknál gyakran szükség van folyamatos tanácsadói feladatok ellátására a kivitelezés teljes időtartama alatt, ezek lehetnek projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés és/vagy értékelés.

Geológia és talajmechanika
A Mannvit széleskörű tudással és tapasztalattal rendelkezik a geológia valamint a talajmechanika területén. Cégünk szakemberei számos változatos projektben vettek részt, alagutak, gátak és egyéb szerkezetek alapozásának tervezéséhez fontos kőzet- és talajmechanikai jellemzők meghatározásában valamint szakvélemények készítéséhez szükséges talajmechanikai feltárásokban és fekükőzet kutatásokban.

Projekt menedzsment és költségellenőrzés
A Mannvit szakembereinek széleskörű tapasztalatuk van a projektmenedzsment területén valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátásában, és olyan nagyléptékű beruházásoknál voltak jelen, mint például alumíniumkohók és bevásárlóközpontok, de szakági projektekben is részt vettek. Egy sikeres beruházás előfeltétele a költségellenőrzés és egy átfogó projektmenedzsment, amely biztosítja a helyes irányt a kivitelezés minden szakaszában.

Minőségbiztosítási és biztonsági rendszerek
A legtöbb cégnél és kormányzati szervnél működési feltétellé vált a minőségbiztosítási és biztonsági rendszerek bevezetése. A Mannvit szakemberei a minőségbiztosításhoz kapcsolódó területeken kiterjedt gyakorlatra tettek szert, úgymint kockázatelemzés, munkahelyi biztonság, folyamat közbeni és végterméktesztelésekhez szükséges minőségbiztosítási rendszerek bevezetése.