Energiaipar
Tanácsadási szolgáltatásaink az egyes projektekhez igen széleskörûek, idetartoznak környezeti hatástanulmányok készítései, környezeti kutatás és monitoring, tervezés, elõzetes tanulmányok készítése valamint a szerkezetek és berendezések tervezése.
A Mannvit jelenleg is vezetõ szerepet játszik kiegészítõ energia elõállítási módok fejlesztésében és pillanatnyilag is több izlandi projekt elõkészületi munkáiban vesz részt. Jelentõs fejlesztési lehetõségek rejlenek még olyan területeken, mint például az adatközpontok, mûtrágya elõállító üzemek, vegyszerek, szilikonok és más fémipari termékek.

A kutatások folytatásához Izlandon a fejlesztések törvényi és adózási környezete kedvezõ, ezért cégünk folyamatosan keres széleskörû kezdeményezésekhez partnereket projektekben való együttmûködésekhez és fejlesztésekhez.

Legutóbbi projektjeink:
  • Fjardaal alumíniumkohó (Alcoa) Kelet-Izlandon, Bechtel-lel együttmûködésben (2002-napjainkig)
  • Nordural alumíniumkohó (Century Aluminum), Reykjavíktól északra (1995-napjainkig)
  • Alcan Iceland alumíniumkohó (Alcan), Reykjavíktól délre (1995-1997)
  • Alumíniumkohó átalakítása Svédországban (2006-2008)
Az energiaipar és a nehézipar elõször 1954-ben jelent meg Izlandon a Reykjavíktól északra fekvõ Gufunesbeli Állami Mûtrágya Gyár megnyitásával. Majd az 1960-as évek végén, pár évvel cégünk megalapítása után, egy olyan nagyléptékû beruházás indult el Izlandon, amely évtizedek ipari fejlõdését jelezte elõre az országban: az ISAL (ma már Alcan) alumíniumkohó megépítése Straumsvíkben, melynek energiaigényét eleinte a Burfell erõmû, majd késõbb egy másik létesítmény fedezte.

Mint helyi mérnöktanácsadó iroda, cégünk azzal vett részt a projektben, hogy a külsõ irodák és tanácsadók terveit átvette, majd az izlandi viszonyoknak megfelelõen módosította azokat. Az ezt követõ években a nehézipar és az energiaipar fõ projektjeinek mérnöktanácsadói feladatait egyre inkább izlandi cégek végezték, s köztük élvonalban járt a Mannvit. Mikor a munkálatok megkezdõdtek Izland következõ alumíniumkohóján, a Grundartangiban megépült Nordic alumíniumgyáron, a tanácsadói és felügyeleti feladatok többségét izlandi mérnökök, technikusok és szakértõk végezték, köztük vezetõ szerepet játszott a Mannvit a HRV mérnöki csoport tagjaként, amelyet Izland másik két legnagyobb mérnöktanácsadó irodáival alakított. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mind költséghatékonyság, mind az ütemezés szempontjából sikeresebb az izlandi nehézipar létesítményeinek megépítését és bõvítését helyi szakértelemre alapozni.

A HRV mérnöki csoport vezetõ tagjaként, az alábbi létesítmények elõkészületi fázisaiban a Mannvit tanácsadóként vett részt az építés, karbantartás, bõvítés és üzemeltetés területén. Ezen széleskörû tanácsadói és egyéb különbözõ szolgáltatások magukba foglalják környezeti hatástanulmány elkészítését, költségvetés elkészítését, monitoringot, projekt menedzsmentet, anyagkutatást és anyagvizsgálatokat, építõmérnöki és gépészeti tervezést, illetve tender tervekhez és projekthez kapcsolódó egyéb dokumentációk rajzainak elkészítését.

Fjardaal - Alcoa
A Mannvit 1998 óta fontos szerepet játszik egy új alumíniumkohó létesítésének széleskörû mûszaki elõkészületeiben. A HRV mérnöktanácsadói céggel való kapcsolata révén cégünk a Bechtel nemzetközi mérnöktanácsadói céggel közösen fõvállalkozója a projektnek.

Nordural - Nordic Aluminum
A 60,000 tonna éves termelõkapacitású üzem megtervezéséért és elõkészületi munkáiért a Mannvit volt felelõs, beleértve a környezeti hatástanulmány elkészítését, a szerkezeti és gépészeti tervezést és más tanácsadókkal közösen a kivitelezés mûszaki ellenõrzését. A cég részt vett továbbá a 90,000 tonna éves termelõkapacitású Nordic Aluminium cég alumíniumkohójának mindkét bõvítési fázisában, ami magába foglalta a létesítmény 180,000 tonna éves termelõkapacitásra való növeléséhez tartozó környezeti hatástanulmány elkészítését és a mûködési engedélyeztetés elõkészítését. A HRV mérnökirodához kötõdõ kapcsolatának köszönhetõen a Mannvit a mára már megvalósult bõvítés tervezésének és megépítésének is aktív részese volt. 2001-ben cégünk egy további, 300,000 tonna éves termelõkapacitásra való bõvítés környezeti hatástanulmányát is elkészítette a mûködési engedélyeztetéssel együtt.

Alcan
A Mannvit fõ résztvevõje volt a Stramsvíki alumíniumkohó 100,000 tonna éves termelõkapacitásról 160,000 tonnás éves kapacitásra való bõvítésével kapcsolatban felmerülõ tervezési és elõzetes munkálatoknak, ide tartozott egy új kikötõ tervezése és egy további lehetséges bõvítés környezeti hatástanulmányának elkészítése, amellyel a kohó évente 212,000 tonnás termelõkapacitásúra növekedne. 2001-ben cégünk elkészítette egy olyan esetleges bõvítési javaslat környezeti hatástanulmányát, amely 460,000 tonnára növelné a kohó éves termelését, és a Mannvit felajánlotta támogatását a mûködési engedély elkészítéséhez.

Az energiaiparral kapcsolatos további információért lépjen kapcsolatba az ágazat vezetõjével.