Környezetvédelmi szolgáltatások
A Mannvit több szakterületet átölelő környezetvédelmi szolgáltatást kínál a biológia, a geológia, a földrajz, a kémia, a tervezés illetve a műszaki tudományok területén.

Környezetvédelmi szakembereinknek több éves tapasztalata van környezeti hatástanulmányok kiértékelésében, illetve az energiaiparhoz –víz- és geotermikus erőművek, nagyfeszültségű távvezetékek létesítéséhez–, bányászathoz, infrastruktúrához és a fenntartható fejlődés központú tervezéshez kapcsolódó projekttevékenységek számának optimalizálásában.

A cég környezetvédelmi szakemberei tanácsadói és ellenőri szolgáltatásokat nyújtanak környezetvédelmi monitoringokhoz, ipari tevékenységekhez kapcsolódó kutatásokhoz valamint zöld felülvizsgálatokhoz (auditálásokhoz).

A működési engedélyek- és egyéb beruházási folyamatokhoz kapcsolódó engedélyek kiadása szorosan kapcsolódik a környezeti hatástanulmányok kiértékeléséhez. A Mannvit szakemberei széleskörű tapasztalattal bírnak olyan cégek engedélyeztetési folyamatainak teljes körű lebonyolításában, melyek tevékenysége szennyezőanyag kibocsájtással jár.

A Mannvit környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó gyakorlott szakember gárdával rendelkezik. Csapatunk tagjai a tudományágak széles területét képviselik. Dolgoznak nálunk biológusok, geológusok, földrajztudósok, társadalomtudósok és környezetmérnökök. Mióta Izlandon bevezették a környezeti szabályozást, a Mannvit a környezeti hatástanulmányokat készítő tanácsadó cégek élvonalába tartozik. Széles spektrumú környezetvédelmi tanácsadást kínálunk, ami alapvetően öt fő részre bontható:

Környezeti hatástanulmányok

A Mannvit szakemberei építőipari beruházások és településtervezéshez kapcsolódó környezeti hatástanulmányok készítésére specializálódtak. Egy környezeti hatástanulmány felépítésénél fogva, különböző területeken végzett kutatásokra épülő, összetett, több tudományágat felölelő eljárás sorozat. Minden esetben kísérletet tesznek a megoldás megtalálására, egy beruházás környezetre gyakorolt lehetséges hatásainak csökkentésére és/vagy kompenzálására, mind az építés, mind az üzemeltetés fázisában. Ezekre általában úgy hivatkoznak, mint kármegelőző illetve kárcsökkentő intézkedések, és gyakran állnak magának, a hatástanulmánynak a középpontjában. A Mannvit számos környezeti hatástanulmány elkészítésében vett részt, melyek jelentős része abból adódott, hogy a cégünk volt a beruházások lebonyolítója. Jelentősebb projektek: kikötők, nagyfeszültségű vezetékek, kovaföldtermelés, hulladéklerakók, kőfejtés, közlekedési létesítmények, lavinavédelem, hulladékégetők, nehézipar valamint vízerőművek és geotermikus erőművek környezeti hatástanulmányai.

Zöld audit

Az elmúlt években a Mannvit egyre több zöld auditban vett részt, melyek jelentős szerepet játszanak a környezeti hatástanulmányokban. Ezek a tanulmányok a tárgyi terület beruházás megkezdése előtti állapot környezeti és társadalmi viszonyainak leírását foglalják magukba, és olyan tényezőkre összpontosítanak, mint a flóra, a fauna, a geológiai állapot, a zajszint és a társadalmi kérdések.

MannvitKörnyezeti monitoring

A környezeti monitoring azon szempontok módszeres, folyamatos nyilvántartását jelenti, melyek egy cég működési folyamatainak a környezetre gyakorolt hatását vizsgálja, célja ezeknek a hatásoknak a kiértékelése. A Mannvit környezeti monitoringot végzett, többek között az Izlandi Alloys ferroszilícium üzem és a Grundartangibeli Nordic Alumíniumkohó számára, valamint javaslatokat dolgozott ki a Reyðarfjörðurbeli Fjarðaál (Alcoa) alumíniumkohónak.

Működési engedélyek

A Mannvit vállalja olyan cégek engedélyeztetési folyamatainak teljes körű lebonyolítását, melyek tevékenysége szennyezőanyag kibocsájtással jár. Mivel az ez irányú engedélyek kiadása gyakran a környezeti hatástanulmányon múlik, a kettő a legtöbb esetben szorosan kapcsolódik egymáshoz.

Oktatás

A Mannvit működésében komoly szerepet játszik a környezetvédelmi oktatás. Cégünk alkalmazottai annak érdekében, hogy szélesítsék a cégen belüli ismereteket és szaktudást, rendszeresen részt vesznek környezetvédelemmel kapcsolatos továbbképzéseken és szemináriumokon. A Mannvit alkalmazottjainak a társadalomban betöltött oktatói szerepvállalásuk is jelentős, előadásokat tartanak konferenciákon és oktatási intézményekben.

További információért, forduljon a környezetvédelmi ágazat vezetőjéhez.