Cikk olvasása
1.1.0001 06.08.13

Mannvit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapjában

Izlandi-magyar geotermikus szaktudás

Magyarországon talán a legértékesebb természeti kincsünk a víz, de nem csak a folyóink medrében áthaladó víztömeg felbecsülhetetlen értékű, hanem a talajban, kőzetrétegekben elraktározva a lábunk alatt szunnyadó hatalmas készletek is. A Kárpát-medence különleges adottságából kifolyólag a föld hője által hevítve viszonylag kis mélységben is termálvíz rezervoárok alakultak ki. Hazánk adottságai a geotermikus energiahasznosítás terén kiválóak, a hévízhasznosítás világviszonylatban nézve is jelentős múltra tekint vissza, jelenleg is számos településen üzemelnek a hőforrásokat kihasználó termál- és gyógyfürdők.

geotermikus_energia

A geotermikus hő energetikai hasznosítása ehhez képest még gyerekcipőben jár. Villamos áramot előállító geotermikus erőmű - bár a lehetőségeink adottak hozzá - még nem épült Magyarországon. Igaz, hogy néhány városi és mezőgazdasági fűtőrendszer már több évtizede üzemel, de az utóbbi időkben átadottakkal együtt is mindössze tucatnyi településen található a föld hőjét részben hasznosító távfűtőrendszer, amik egy része korszerűtlen technológiával, alacsony hatásfokkal, a kitermelt víz visszasajtolása nélkül használja a rendelkezésre álló energiát. Ezzel együtt a geotermikus energia az egyik legolcsóbb és legmegbízhatóbb hőforrás, ezen településeken a fűtési díj a legalacsonyabbak közé tartozik az országban.

Nagy múltja és ígéretes jövője van a mezőgazdasági hőhasznosításnak; üvegházak, szárítóüzemek, és egyéb agrárlétesítmények hőigényét az alacsonyabb hőmérsékleti tartományú termálvizek is képesek kielégíteni, ezért kedvező beruházási költség mellett gazdaságos fűtőrendszerek alakíthatók ki. Hatalmas potenciál rejlik továbbá a támogatási forrásoknak köszönhetően várhatóan növekvő számban létesülő települési távfűtőrendszerek, geotermikus erőművek által lehűtött, de még jelentős hőmennyiséggel rendelkező geotermikus víz hasznosításában. A primer körben lehűlt, jellemzően 40-60 °C hőmérsékletű vizek rendszerint elengedésre kerülnek, holott a bennük tárolt hőenergia a mezőgazdaságban még hasznosítható lenne. Ez az "ingyen energia" csábító lehet hazai és külföldi beruházók számára, akik a kínálkozó piaci lehetőséget felismerve járulhatnak hozzá a magyar mezőgazdaság fejlesztéséhez.

 geotermikus_kerteszet

A Magyar Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv előrejelzése szerint 2020-ra az ország bruttó energiafogyasztásának 14,7%-át tehetik ki a megújuló energiaforrások. A fűtés és a hűtés ágazatot tekintik 18,9%-al a megújuló energia szektor legnagyobb fogyasztójának, míg a villamosenergia-ágazat mintegy 11 %-os megújuló arányt érhet el. A magyar kormány közzétette a 2030-ig szóló Nemzeti Energiastratégiát is, amely a geotermikus energia felhasználását elsődleges megújuló energiaforrásként határozza meg. Továbbá a Nemzeti Fejlesztési Tervben is nagy hangsúlyt kap Magyarország megújuló energiaforrásainak a lehető legnagyobb mértékű kiaknázása, azon belül is a geotermikus energia, mint kiemelt ágazat fejlesztésének a fontossága.

Bár Magyarország geotermikus potenciálja nem hasonlítható össze az olyan "forró pontokkal" mint pl. Izland, de a közepes hőmérsékleti tartományban (80-200°C) rendkívül jó adottságokkal rendelkezik. Ez az egyik fő oka (Magyarország regionális központi fekvése mellett) amiért az izlandi Mannvit hf. cég 2007-ben leányvállalatot alapított Budapesten. Közismert tény, hogy Izland az energiaszükségletét 99%-ban megújuló forrásokból elégíti ki, az autók és a hajók számára szükséges üzemanyagon kívül minden mást az ország geotermikus és vízerőművei üzemeltetnek. Míg a múlt évszázad első felében Reykjavík különösen szennyezett levegőjű városnak számított, mára azonban a geotermikus energiának köszönhetően az egyik legtisztábbnak mondható.

 nesjavellir_geotermikus_eromu

A Mannvit amellett, hogy Izland vezető tervező és műszaki tanácsadó cége, nemzetközileg is jelentős cégcsoport, mely a mérnöki tevékenység minden területén nyújt professzionális szolgáltatásokat megrendelői számára immáron 50 éve. Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik az energetika terén, azon belül is a megújuló energiákhoz kapcsolódó projektek előkészítésében, tervezésében és lebonyolításában. Referenciái között számos vízerőmű és geotermikus rendszer található, köztük a 300 MW elektromos- és 400 MW hőteljesítményű Hellisheidi, valamint a 120 MW elektromos- és 400 MW hőteljesítményű Nesjavellir geotermikus erőművek, melyek világszinten is a legnagyobbak közé tartoznak. A cég számos kutatási, fejlesztési projektben is részt vesz, melyek többsége a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű és magasabb hatásfokú kihasználásának megteremtését tűzte ki célul.

mannvit_tevekenysegek

A budapesti székhelyű Mannvit Kft. alapítását több éves adatgyűjtési és feldolgozási munka előzte meg, melynek során a Mannvit magyar és izlandi szakemberei átfogó adatbázist készítettek hazánk geotermikus adottságairól, így lehetővé vált bármely térség potenciáljának gyors kiértékelése. A cég jelenleg 15 magyar szakemberrel és az izlandi anyacég egész világra kiterjedő tapasztalatával a geotermikus beruházások összes szükséges szakterületét lefedi teljes körű szolgáltatást nyújtva a projektek valamennyi fázisában.

szentlorinc_geotermikus_eromu

A Mannvit Kft. a megalapítása óta számos geotermikus beruházás előkészítésében és megvalósításában vett és vesz részt Magyarországon, és a környező országokban egyaránt. Egyik első projektje a Szentlőrincen létesített geotermikus rendszer teljeskörű tervezése és beruházás-lebonyolítása volt. Szentlőrinc város távfűtőrendszerét korábban ellátó gázkazánok helyett immár az 1860 m mélyről kitermelt termálvíz hője biztosítja a fűtéshez szükséges energiát. A rendszer maximális kapacitása több mint 3 MW, amit a fűtőhálózat tervezett bővítése után lehet majd teljes mértékben kihasználni. Ez a viszonylag kis méretű rendszer több szempontból is úttörő jelentőségű volt Magyarország számára. Egyrészt ez volt az első geotermikus energiát hasznosító beruházás hazánkban, ami a kitermelt víz teljes mennyiségét zárt rendszerben keringtetve visszajuttatja ugyanazon vízadó képződménybe, biztosítva ezáltal a hosszú távon is fenntartható gazdaságos működést. Ehhez azonban Magyarországon korábban nem alkalmazott technológiákra valamint a rendszer elemeinek és üzemi paramétereinek magas színvonalú tervezésére volt szükség, hogy vegyszerek adagolása nélkül is biztosítható legyen a káros kiválások és lerakódások elkerülése. Másrészt itt létesült az első olyan geotermikus kút, ami repedezett metamorf vízadót célozva került lefúrásra, így egy korábban energiatermelésre nem hasznosított földtani rétegben tárolt termálvíz is kitermelésre kerülhetett.

A Mannvit részt vett a miskolci geotermikus rendszer előkészítési munkálataiban, elvégezve a kútfúrási helyek kijelölését és a felszín alatti rezervoár komplex modellezését, aminek köszönhetően Magyarország legjobb hozamú kútjait sikerült megfúrni (>100 l/s) Mályiban. Jelenleg az egyik kiemelt projektjeként Mosonmagyaróvár város geotermikus fűtő-rendszerének tervezésén dolgozik, amely egy kitermelő és egy visszasajtoló kúttal megközelítőleg 7 MW hőteljesítményre lesz képes. A kitermelt víz 100%-ban visszasajtolása kerül majd a homokköves vízadóba egy kúton keresztül, ami a homokkő természetéből adódóan különlegesen precíz technológiát igényel. A projektek során minden alkalommal felmerül a fűtési körben lehűlt de még számottevő hőtartalommal bíró geotermikus közeg mezőgazdasági hasznosítása, ami akár a fejlesztési szakaszban is megvalósulhat, de a tervezés során a későbbi csatlakozási lehetőség is maradéktalanul figyelembevételre kerül.

husavik_geotermikus_eromu

A Mannvit Kft. több projekt előkészítésében is részt vesz Magyarországon és a Kárpát-medence más országaiban, melyek kis és közepes teljesítményű geotermikus erőművek felépítését tűzték ki célul. A rendelkezésre álló termálvíz hőmérséklete bináris ciklusú erőművek létesítését teszi lehetővé (ORC, Kalina, Kalex technológiával), melyekben a kitermelt geotermikus hőt egy a vízénél alacsonyabb forráspontú szekunder munkaközeg hasznosítja zárt körben áramfejlesztés céljából. Az erőműben részben lehűlt geotermikus víz további hasznosítására is lehetőség nyílik, amivel akár távfűtő- vagy mezőgazdasági hőellátó rendszerekhez is lehet kapcsolódni, ahol a megtermelt árammal fedezhető az egész rendszer saját fogyasztása, de akár egy település teljes áramellátása is megoldhatóvá válhat.

A Mannvit 2013 februárjától egy, az ország számára kiemelkedő jelentőségű, de világviszonylatban is nagy érdeklődésre számot tartó kutatási fejlesztési tevékenységbe kezdett, ami a jelenleg még kísérleti fázisban lévő EGS technológia Pannon-medence geológiai környezetére történő kifejlesztését tűzte ki célul. A technológia alkalmazásával a nagy mélységben lévő, vizet nem tartalmazó, de hatalmas hőtartalommal bíró forró kőzetek energiáját lehet kiaknázni és a felszínre hozva elektromos áram előállítására használni. A K+F tevékenységhez a cég a GOP 1.3.1/A számú tender kiírásra 2012 augusztusában benyújtott pályázatát  a döntéshozók 118.917.136 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélték. A kutatás-fejlesztési tevékenység adja a számítási/technológiai alapját egy későbbi mintaprojekt keretein belül megvalósítható erőmű tervezéséhez.

krafla_geotermikus_eromu

A Pannon-medence környezetére adaptált technológia kifejlesztése után egy EGS erőmű létesítése is elérhető közelségbe került az Európai Unió NER300 pályázatával, ami a CO2 kibocsátás csökkentésének elősegítésére lett meghirdetve a tagállamok számára. A Magyarország által benyújtott Dél-Alföldi EGS Erőmű projekt több mint 39 millió Euró támogatásban részesült, mely sikerhez a projektet képviselő konzorcium tagjaként a Mannvit szaktudása is hozzájárult a projekt műszaki előkészítésének elvégzésével.

A Mannvit Kft. 2007-től kezdve aktív és jelentős szereplője a hazai geotermikus iparágnak, számos fejlesztésben kamatoztatta a magyar szaktudást a nemzetközi piacon megszerzett tapasztalattal, és elkötelezett a magyarországi geotermikus energia hasznosítási arányának növelése iránt. A cég egyik fő célkitűzése, hogy segítse Magyarországot az EU felé vállalt céljainak elérésében a megújuló energiaforrások arányának növelésével. Ehhez akár tervezőként, beruházás-lebonyolítóként, akár társtulajdonosként részt vesz a projektek megvalósításában a legelső lépésektől a beüzemelésig magas színvonalú, professzionális mérnöki szolgáltatások nyújtásával.

Agrárium cikk letöltése (PDF)

mannvit_50_eves