1. Részprojekt

1. RÉSZPROJEKT - ADATGYŰJTÉS

Adatgyűjtés, a szükséges szoftverek beszerzése és adatokkal történő feltöltése, szoftverek mélységeiben történő megismerése, geológia

 

A részfeladat során összegyűjtésre kerül minden fellelhető releváns földtani adat: felszíni és felszínalatti földtani térképek, szénhidrogén- és szerkezetkutató fúrások befejező jelentése, vízföldtani naplók, különböző földtani, alkalmazott, szerkezetföldtani, medenceanalízis tanulmányok, vízkémiai-, és gázelemzések. Meglévő kútban mért áramlás- és hőmérséklet szelvényezési vizsgálatok jegyzőkönyvei. Szeizmikus mérések szelvényeinek feldolgozása, kiértékelése. A munka további részét képezi egy megfelelő térinformatikai adatbázis tervezése és kiépítése, a begyűjtött adatok feldolgozása adatbázis-kész szintre.

 Feladatok:

1) Adatbázis tervezése és kiépítése, a begyűjtött adatok feldolgozása

2) Geológiai környezet feltárása szakirodalmi források alapján

3) Kutak: Földrajzi elhelyezkedés, tulajdonjog, jelenlegi állapot, létesítéskori fúrási adatok, kútban feltárt kőzet-, és rétegtan, vizsgálati, mérési jegyzőkönyvek, fellelhető VSP vizsgálatok jegyzőkönyve, stb. 

4) Fúrási magminták beszerzése, magok kőzettani, petrofizikai, kémiai laborelemzése

5) Szeizmikus mérések: rendelkezésre álló 2D és 3D szelvények kiértékelése, feldolgozása

6) Gravitációs és MT mérési adatok, jelentések

7) Földtani szerkezet, sztratigráfia feltérképezése; szedimentológiai elemzés

8) Offsite kutak adatai, Geo-műszakiterv, fúrási nehézségek, kockázatok felmérése, előrejelzése; túlnyomásos zóna vertikális lehatárolása

9) Szint-térképek előállítása fúrási és szeizmikus szelvények alapján

10)Tektonikai elemek feltárása, térképezése

11) VSP mérési adatok feldolgozása, TWT/ mélység konverzió

12) Földtudományi adatok feldolgozása, értelmezése, integrálása

13) A kutatási terület geotermikus modelljének felülvizsgálata

14) Koncepcionális vízföldtani modell

15) Fúrási pont kitűzés, fúrás céljának meghatározása

16) Rezervoár modell

A részfeladat várható eredményei: térinformatikai földtani adatbázis, ami a geológiai kutatási munka kiindulási pontjaként szolgál Szoftverek beszerzése és mélységeiben történő megismerése.  Beszerzésre kerülő szoftverek:

  • Aqua3D: Felszín alatti vizek háromdimenziós áramlás és hőtranszport problémáinak megoldására használt végeselem modell, mind homogén-izotróp illetve inhomogén- anizotrop vízadókra. A programmal a felszínalatti vizek és a geotermikus vízadók fizikai tulajdonságai szimulálhatóak.
  • Nagy hőmérsékletű (> 180°C) geotermikus rezervoárok modellezésére használt szoftver, mely általános célú numerikus szimulátor több komponensű, több halmazállapotú közegek egy-, két- és háromdimenziós porózus és töredezett közegben történő nem izotermikus áramláshoz. A szoftver az energia- és tömegmegmaradását leíró integrálegyenlet-rendszerek általános és nem általános esetekre való megoldását adja. A folyadék áramlását a Darcy törvény többlépcsős kifejtésével, a hőáramlást kondukció (Fourier törvény) és konvekció szerint írja le.
  • Geotermikus közeg térfogatáramának kiszámításához használható integrált szoftver, Monte Carlo szimulátorral egybekötve, melynek segítségével töredezett geotermikus rezervoárban az áramlás főbb paraméterei meghatározhatóak.
  • Kút-szimulátor: kútanalízis és szimuláció a geotermikus közeg áramlására a rezervoárból a kitermelő kútig illetve a visszasajtoló-kúton át történő visszasajtolási áramlásra. A geotermikus közeg áramlása egy- és két lépcsős feltételekkel is szimulálható.
  • Általános egyenlet megoldó és folyamat szimulátor az erőmű főbb folyamatainak szimulálására.

 

A részfeladat elvégzésének költsége az immateriális javak vásárlásának költségeiből, a szolgáltatások 17%-ából, a várható összes anyagköltség egy csekély részéből és 18 teljes emberhónap költségéből tevődik össze. 

 

Az 1. Részprojekt 2013. szeptember végén lezárult.

 

EGS-tabla