2. Részprojekt

2. RÉSZPROJEKT - ENGEDÉLYEZÉS

Szükséges engedélyezési- és jogi eljárások definiálása a magyar törvények és szabályozások értelmében, valamint a környezeti hatások vizsgálata

 

Ebben a részfeladatban egy mesterséges földhőrendszerhez (EGS) kapcsolódó engedélyezési, jogi és környezeti tényezőket vizsgáljuk. A hangsúlyt a szükséges jogi és engedélyezési eljárásokra fektetjük, valamint környezeti szempontból is megvizsgáljuk az EGS-t, és kiemeljük a mellette- és ellene szóló érveket.

A részfeladat keretein belül összeállítunk egy dokumentációt egy minta-projekt megvalósításához szükséges engedélyekről és környezeti tanulmányokról, amely alapul szolgál az engedélyezési és jogi eljárás tervezéséhez és kivitelezéséhez, költségbecsléshez és egy ütemterv kialakításához. Áttekintést ad a minta-projekt megvalósításához szükséges összes engedélyről, a szükséges előkészületekről/tanulmányokról, vázlatos ütemezésről (beleértve a hatósági eljáráshoz szükséges időt is), becsült szükséges munkaerőről és becsült költségekről. Ezen felül értékeli az engedélyek beszerzése során felmerülő nehézségeket, valamint javaslatokat tesz ezen kockázatok kiküszöbölésére.

A feladat keretein belül foglalkozunk még a védett területekkel, meglévő engedélyekkel és meglévő és bevezetés előtt álló tervezési korlátokkal.

Cél: annak biztosítása, hogy az 1. részfeladatban kijelölt területen végzett minta-projekt megvalósítása hivatalos védelem, szabályozási-terv miatti korlátozások, és harmadik fél birtokában lévő engedélyek miatti várható kockázatok előre ismertek legyenek. Felülvizsgálni azon lehetőségeket, melyek csökkentik az ilyen tényezők hatásait (pl. mentesítéssel vagy tárgyalások útján), beleértve a területen előre jelezhető fejlesztések, pl. függőben/folyamatban lévő szabályozások és kérelmek.

A részfeladat keretein belül elvégzendő munkához tartozik a térképek, valamint már meglévő engedéllyel rendelkező területek, harmadik fél tulajdonában lévő területek, szabályozási-terv által védett, vagy jövőben védendő területek, úgy, mint természetvédelmi területek, Natura 2000 területek, védett ivóvízbázisok, kulturális örökségvédelem által nyilvántartott területek, helyi védett területek, stb. összegyűjtése, melyek kritikusak lehetnek a minta-projekt helyszínének kiválasztása szempontjából.

A meglévő „harmadik-fél” engedélyezések összegyűjtése: bányászati engedélyek (értsd: feltárási/kutatási engedély, hasznosítási engedély); vízjogi engedélyek (értsd: felszín alatti víz vagy termálvíz termelés kapcsán); geotermikus kutatási és hasznosítási engedélyek, ideértve a régi rendszer szerinti (koncessziós kötelezettség előtti) engedélyeket, valamint a jövőbeni koncessziós igényeket (kérelmeket) az új rendszer kapcsán; a területen mások által tervezett projektek engedélyei (pl. infrastrukturális projektek); szabályozási tervek miatti korlátozások.

A kiválasztott terület megközelíthetőségének vizsgálata beleértve egy előzetes megvalósítási terv elkészítését. Különös tekintettel az alábbiakra: azon lehetőségek áttekintése melyek felmerülnek vagy felmerülhetnek a terület megközelíthetőségét érintően az útkialakítás, fúróállványok, felszíni/felszín alatti csővezeték, távvezeték, erőmű elhelyezés stb. kapcsán.

Vizsgálat az elérhető vízellátásról: összegezve a kérdéseket, melyek felmerülnek vagy felmerülhetnek a fúráshoz szükséges lehetséges vízellátás kapcsán, rétegrepesztéshez, kútteszteléshez és üzemeltetéshez, beleértve egy előzetes megvalósítási terv elkészítését, mely értékeli a vízellátás lehetőségeit:

- Sekély kutak fúrása

- Vízellátás közeli folyóból, felszíni vízfolyásból

- Egyeztetés harmadik fél vízkészletéhez való hozzáférésről

A választott lehetőség függvényében – a vízfelhasználási megoldás – felmerülhetnek további engedélyezési kérdések (pl. egyedi vízellátás esetén kútfúrás vízjogi engedélyezése).

A részfeladat elvégzésének költsége a várható összes anyagköltség 10%-ából és 55 teljes emberhónap költségéből tevődik össze. 

 

EGS-tabla