5. Részprojekt

5. RÉSZPROJEKT - GAZDASÁGI FELTÉTELEK

A továbbfejlesztett EGS technológia gazdasági feltételeinek vizsgálata és megfogalmazása


A kísérleti fejlesztés során a továbbfejlesztett EGS technológiához és mérnöki szolgáltatáshoz kapcsolódó jogi feltételek és gazdasági környezet megvizsgálása és a valós viszonyokba történő átültetése a cél. A technológia tudományos, műszaki, pénzügyi és jogi oldalról történő vizsgálata után fogalmazódnak meg a célkitűzések és az elérésére tett konkrét javaslatok, majd az eredmények körvonalazódása után kidolgozásra kerül a projektet lezáró végleges technológiai leírás.

Ez a részfeladat pénzügyi szempontból elemzi a legújabb technológiákra épülő innovatív magyarországi mesterséges földhőrendszerek előkészítésének, létrehozásának, tervezésének és üzemeltetésének lehetőségeit, amely a magyar geotermikus erőforrások kiaknázásának fenntarthatóságát hivatott biztosítani. Ennek a részfeladatnak a része üzleti terv és pénzügyi modell elkészítése, amely a Pannon-medence területén minimális módosításokkal könnyedén alkalmazható.

Gazdasági elemzés:

A projektek költségeinek megbecslése a megvalósíthatósági tervek és a kúttervek alapján. A költségek eloszlását összhangba kell hozni a kísérleti projekt ütemezésével a cash-flow analízis elkészítéséhez és a pénzügyi paraméterek kiszámításához.

Becsült beruházási költségek: a rendszer becsült építési költsége, beleértve pl. az alábbi tételeket:

  • Kutak költségei: a kutak kialakításának teljes költsége
  • Kutak helyszíni eszközeinek költsége: a tervezett kút helyszín eszközeinek és műtárgyainak teljes költsége, beleértve az anyag- és építési költségeket is
  • Kőzetrepesztéses technológia költsége: A hőadó kőzetréteg kialakításának összes technológiai és anyagköltsége
  • Erőmű költségei: A villamos erőmű épületének és berendezéseinek teljes anyag- és szerelési költsége, beleértve az épületen kívüli csővezeték-rendszerek költségeit is.

Üzemeltetési költségek: Az erőmű működéséi költségének becslése az üzemeltetési paraméterek figyelembevételével

  • Üzemeltetési költség: fix költségek normál rendszerüzemelés mellett
  • Karbantartási költség: rendszeres és alkalmi rendszerkarbantartás, javítási költségek

Bevétel kiszámítása: Az előállított elektromos áramból származó becsült várható bevétel a jelenlegi illetve a potenciális ipari és mezőgazdasági fejlesztések energiaigénye alapján, továbbá másodlagosan az eladott hőből származó becsült várható bevétel az éves fűtési igény és külső hőmérséklet eloszlásának függvényében, a hő-piaci változások becslésével és hatásainak figyelembevételével. A karbon kredit kereskedelem szintén bevételi forrást jelenthet a CO2 kibocsájtás csökkentésének következtében.

Cash-Flow: A cash-flow megbecslése a projekt élettartama alatt a projekt megvalósítási ütemterve alapján.

Pénzügyi modellezés: Üzleti terv és pénzügyi modell elkészítése a cash-flow adatok és az adott pénzügyi paraméterek alapján a magyar üzleti környezet és várható gazdasági változások függvényében.

A részfeladat eredményeképpen összeállítandó dokumentáció javaslatai alapján készül el a végleges technológiai leírás.

 

A részfeladat elvégzésének költségei a csatolt pénzügyi/gazdasági szolgáltatásra vonatkozó árajánlat összegéből és további 17 emberhónapból tevődnek össze. A részfeladat során először a technológia műszaki paramétereinek meghatározása szükséges, melyek a bemenő adatokat szolgáltatják a fent részletezett a gazdasági számítások elvégzéséhez, majd az eredményül kapott gazdasági mutatók alapján a műszaki jellemzők újraértékelése és pontosítása szükséges az optimális üzemelési paraméterek meghatározása céljából. A csatolt pénzügyi szolgáltatás foglalja magában az üzleti terv és pénzügyi modell kidolgozását, valamint a szükséges gazdasági számítások elvégzését, a további 17 emberhónap a műszaki paraméterek és a belőlük következő üzleti adatok meghatározását és finomhangolását fedi le.

 

EGS-tabla